Tuân thủ không còn là một lựa chọn, mà là một yêu cầu. Đối với các CEO nhận thấy thách thức là cơ hội thì liên thông thông tin dữ liệu giúp việc đưa ra quyết định thông minh hơn dựa trên sự kiện, thay vì cảm giác.

Việc thúc đẩy cắt giảm chi phí nhưng vẫn duy trì khả năng hiển thị dữ liệu của bạn – chưa bao giờ quan trọng hơn.

Đồng thời, nhu cầu bảo vệ chống lại các vi phạm dữ liệu là phải tuyệt đối. Và, sự cần thiết để thu thập càng nhiều thông tin chi tiết từ dữ liệu của bạn càng tốt, đây có thể là sự khác biệt giữa thành công và thất bại đối với nhiều tổ chức. Vậy, điều này có ý nghĩa gì đối với các CEO và người ra quyết định ngày nay?

Dưới đây có thể là những gì bạn cần thay đổi ngay

Công nghệ quản lỹ dữ liệu 4.0 cho doanh nghiệp có ý nghĩa gì đối với các CEO? - Ảnh 1.

1. Cloud dần dần trở nên mặc định

Gartner đã dự đoán việc ứng dụng điện toán đám mây sẽ tăng đáng kể trong 4 năm tới với việc triển khai phần mềm qua Cloud. Người ta dự đoán rằng vào năm 2020, chính sách không đám mây của công ty sẽ trở nên hiếm hoi như chính sách không có internet hiện nay

2. Mức độ nghiêm trọng của vi phạm dữ liệu sẽ tăng lên

Theo Trung tâm tài nguyên Identity Theft, năm 2016 đã thấy 1.093 vụ vi phạm dữ liệu, tăng 40% so với năm 2015. Năm 2017 gần như đạt mốc trên vào tháng 7/2017.

Điều này cho thấy mức độ vi phạm dữ liệu ngày càng nghiệm trọng đặc biệt khi phần mềm ransomware tiến sâu hơn và xa hơn khó kiểm soát.

3. Dữ liệu sẽ tăng theo cấp số nhân

Năm 2016, tốc độ tăng trưởng dữ liệu tăng vọt lên 48,7% khi các doanh nghiệp ngày càng trở nên kỹ thuật số. Trên thực tế, hơn 50% tệp được lưu trữ có bản chất ‘không xác định’.

Do Doanh nghiệp thường có có tâm lý “lưu tất cả” thay vì lưu trữ dữ liệu cung cấp thông tin chi tiết có giá trị hoặc thông tin quan trọng của Doanh nghiệp.

4. Quản lý dữ liệu sẽ là một yêu cầu tất yếu

Các doanh nghiệp sẽ làm việc tại kho Dữ liệu tập trung của họ để mở ra thông tin chi tiết. Hệ thống sao lưu và lưu trữ sẽ được tự động hóa để thực thi chính sách và các hành động quản lý dữ liệu thông minh hơn.

Công nghệ quản lỹ dữ liệu 4.0 cho doanh nghiệp có ý nghĩa gì đối với các CEO? - Ảnh 2.

5. Giải pháp phần mềm

Bước tiếp theo là sự gia tăng các giải pháp của những phần mềm Quản lý Doanh nghiệp sẽ cho phép doanh nghiệp cung cấp cho khách hàng trải nghiệm tốt hơn và cuối cùng là tăng cường khách hàng trung thành, doanh thu và uy tín thương hiệu.

Leave a Reply

Tin tức liên quan