(TECH MOSS) Vừa qua Cục Quản lý Dược đã có Công văn số 10856/QLD-MP ngày 17/7/2020 đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng (Công ty TNHH Hóa Mỹ phẩm Quốc tế). Sau đây là công văn thu hồi để các nhà thuốc kịp thời tuân thủ.

> Xem thêm:

Nội dung công văn đình chỉ lưu hành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2020 

Kính gửi: – Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

– Công ty TNHH Hóa Mỹ phẩm Quốc tế 

(Địa chỉ: Lô B, đường 2A, KCN Đông An, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) 

  • Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm; 
  • Căn cứ công văn số 238/VKNT-KHTH đề ngày 12/6/2020 của Viện Kiểm nghiệm thuốc Tp. Hồ Chí Minh gửi kèm Phiếu kiểm nghiệm số 0042/VKNKTMP2020 về kết quả kiểm nghiệm mẫu mỹ phẩm “Kem đánh răng ngừa sâu răng Dạlan hương bạc hà thơm mát – 200g” (Số lô: 1 (NSX: 100220); hạn dùng: 100223; Số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm: 345/18/CBMP-BD) do Công ty TNHH Hóa Mỹ phẩm Quốc tế sản xuất, 

Mẫu mỹ phẩm nêu trên do Viện Kiểm nghiệm thuốc Tp. Hồ Chí Minh lấy tại Công ty TNHH Hóa Mỹ phẩm Quốc tế (địa chỉ: Lô B, đường 2A, KCN Đồng An, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) để kiểm tra chất lượng; Mẫu thử không đáp ứng yêu cầu về giới hạn vi sinh vật trong sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của Hội đồng mỹ phẩm ASEAN. 

Cục Quản lý Dược thông báo: 

1. Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô mỹ phẩm “Kem đánh răng ngừa sâu răng Dạlan hương bạc hà thơm mát – 200g” (Số lô: 1 (NSX: 100220); hạn dùng: 100223; số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm: 345/18/CBMP-BD) do Công ty TNHH Hóa Mỹ phẩm Quốc tế sản xuất. 

2. Công ty TNHH Hóa Mỹ phẩm Quốc tế phải: 

– Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô mỹ phẩm nêu trên; tiến hành thu hồi toàn bộ lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định. 

– Gửi báo cáo thu hồi lô mỹ phẩm trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 31/7/2020. 

3. Đề nghị Sở Y tế tỉnh Bình Dương: 

– Kiểm tra Công ty TNHH Hóa Mỹ phẩm Quốc tế trong việc chấp hành pháp luật về sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm và các quy định khác có liên quan; 

– Giám sát việc thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định; Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 31/7/2020.

4. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi lô mỹ phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 Nguyễn Tất Đạt

Tin tức liên quan