Đảm bảo cung ứng thuốc phòng và điều trị COVID-19 là một trong những ưu tiên hàng đầu của Bộ Y tế. Do đó, Cục Quản lý dược đã ban hành công văn hướng dẫn chi tiết tới các Đơn vị sản xuất, nhập khẩu thuốc.

> Xem thêm:

featured-cuc-quan-ly-duoc-dam-bao-cung-ung-thuoc-tech-moss

Cung ứng thuốc phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ hàng đầu

Nội dung Công văn

Nội dung công văn chi tiết như sau:

Kính gửi: Các đơn vị sản xuất, nhập khẩu thuốc.
(Sau đây gọi tắt là các Đơn vị)

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (COVID -19); Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch COVID – 19 và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế tại cuộc họp Tiểu ban hậu cần phòng, chống COVID -19 tại Thông báo số 105/TB-BYT ngày 30/01/2020 của Bộ Y tế, đế chủ động đảm bảo cung ứng đủ thuốc và bình ổn giá, tránh hiện tượng găm hàng tăng giá thuốc, phục vụ phòng, chống dịch bệnh tại Việt Nam, Cục Quản lý Dược đã có các Công văn số 862/QLD-KD ngày 31/01/2020 và số 939/QLD-KD ngày 05/02/2020 đảm bảo cung ứng đủ thuốc phòng, chống dịch COVID-19 và Công văn số 1710/QLD-KD ngày 19/02/2020 gửi các đơn vị yêu cầu báo cáo số lượng tồn
kho và tình hình sản xuất, nhập khẩu thuốc phòng, chống dịch COVID-19.

Để kịp thời tổng hợp thông tin về khả năng cung ứng của các Đơn vị đối với các thuốc phòng, chống dịch bệnh và tạo thuận lợi cho các đơn vị báo cáo, Cục Quản lý Dược đã xây dựng hệ thống trực tuyến tiếp nhận và tổng hợp báo cáo của các đơn vị. Hệ thống báo cáo đảm bảo các nội dung về bảo mật thông tin như sau:

– Hệ thống triển khai trên nền tảng web-base sử dụng giao thức “https ” mã hóa đường truyền.

– Mã hóa xác thực đăng nhập tập trung 2 chiều.

– Phân quyền chức năng đảm bảo dữ liệu độc lập tùng doanh nghiệp và các cấp quản lý của Bộ Y tế theo thắm quyền.

– Hạ tầng đảm bảo về các An toàn thông tin theo tiêu chuẩn quốc tế TIA 942 Tier 3 nhằm đảm bảo hoạt động 24/7. Hệ thống chính thức hoạt động từ 18/03/2020. Đề nghị các Đơn vị thực hiện truy cập vào địa chỉ: https://duocquocgia.com.vn/ (tài khoản và mật khẩu truy cập gửi kèm công văn này cho từng đơn vị, các đơn vị thực hiện truy cập và thay đổi ngay mật khẩu để đảm bảo tính bảo mật) đế thực hiện cập nhật báo cáo đầy đủ thông
tin theo yêu cầu của hệ thống.

Đề nghị các đơn vị rà soát, chuẩn hóa dữ liệu và cập nhật trong vòng 48 giờ kể từ 0 giờ ngày 18/3/2020 và tiếp tục cập nhật trong vòng 24 giờ kể từ khi có thay đổi (tăng, giảm) về số lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc (áp dụng với cả các đơn vị đã thực hiện báo cáo theo phương thức cũ theo yêu cầu tại công văn sô 1710/QLDKD).

Cục Quản lý Dược yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện cập nhật báo cáo đầy đủ yêu cầu trên theo đúng quy định về trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dược về việc chấp hành quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong đảm bảo cung ứng thuốc, nguyên liệu làm thuốc khi xảy ra dịch bệnh nguy hiểm, thiên tai, thảm họa (điểm đ, khoản 2, điều 42 Luật Dược).

Hướng dẫn chi tiết được đăng trong giao diện tác nghiệp của quý đơn vị. Trường hợp tiếp tục cần có các hướng dẫn thêm, đề nghị liên hệ phòng Quản lý kinh doanh Dược, Cục Quản lý Dược (DS Nguyễn Huy Ngọc/0904190240, DS Phùng Quốc Thái/0963837779, Email: qlkinhdoanh.qld@moh.gov.vn.)

Cục Quản lý Dược thông báo để các Đơn vị biết và khẩn trương triển khai thực hiện./.

CỤC TRƯỞNG
Vũ Tuấn Cường

Các bạn có thể đọc bản công văn (đã đóng dấu) tại đây

Techmoss.net

Tin tức liên quan