(TECH MOSS) Trước tình hình diễn biến dịch Bạch Hầu ngày càng nghiêm trọng, Cục Quản lý Dược đã có Công văn bảo đảm nguồn cung huyết thanh kháng độc tố. Nôi dung Công văn số 11506/QLD-KD ngày 24/7/2020 của Cục Quản lý dược về việc bảo đảm cung ứng huyết thanh kháng độc tố bạch hầu.

> Xem thêm:

Kính gửi: 

– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

– Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; 

– Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên 

(Sau đây gọi tắt là Đơn vị) 

Ngày 09/07/2020 Cục Quản lý Dược đã có Công văn số 10363/QLD-KD gửi các Đơn vị về việc bảo đảm cung ứng huyết thanh kháng độc tố bạch hầu. 

Hiện Cục Quản lý Dược đã nhận được báo cáo của Công ty cổ phần Y tế Đức Minh về việc Công ty đang tiếp tục nhập khẩu huyết thanh kháng độc tố bạch hầu đế phục vụ nhu cầu sử dụng của các cơ sở y tế. Lô hàng tiếp theo sẽ được nhập khẩu về Việt Nam vào cuối tháng 7 năm 2020. 

Để bảo đảm cung ứng kịp thời huyết thanh kháng độc tố bạch hầu cho nhu cầu điều trị, Cục Quản lý Dược đề nghị các Đơn vị: 

  1. Khẩn trương phối hợp với Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh để gửi dự trù, đặt hàng và chuẩn bị hồ sơ đề nghị nhập khẩu huyết thanh kháng độc tố bạch hầu theo quy định tại Điều 68 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017, được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018. 
  2. Đối với các Bệnh viện tuyến cuối trong điều trị các bệnh truyền nhiễm và biến chứng của các bệnh truyền nhiễm trong đó có bệnh bạch hầu, đề nghị thực hiện dự trù số lượng huyết thanh kháng độc tố bạch hầu cần lưu ý dự phòng tình huống phải tiếp nhận các ca bệnh bạch hầu nặng, có biến chứng từ tuyến dưới chuyển lên trong trường hợp dịch diễn biến phức tạp để bảo đảm số lượng thuốc phục vụ điều trị. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các Đơn vị báo cáo kịp thời về Cục Quản lý Dược để xem xét giải quyết theo quy định. Cục Quản lý Dược thông báo để các Đơn vị biết và thực hiện./. 

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thành Lâm

Chi tiết Công văn (Đã đóng dấu): 11506_QLD_KD

Tin tức liên quan