(TECH MOSS) Phòng khám đa khoa là một hình thức kinh doanh dịch vụ rất đặc biệt. Do đó, phòng khám chịu sự quản lý rất chặt chẽ của các cơ quan chức năng. Hãy đọc bài viết này để không mắc phải sai lầm trong quá trình vận hành quản lý phòng khám nhé.

> Xem thêm:

Tài liệu mà bạn cần tham khảo

 • – Nghị định 109/2016/NĐ-CP quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh;
 • – Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản – lý nhà nước của Bộ Y tế;
 • – Thông tư 41/2015/TT-BYT sửa đổi hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề cơ sở khám bệnh chữa ;
 • – Thông tư 41/2011/TT-BYT hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề người hành nghề;

huong-dan-mo-phong-kham-da-khoa-tech-moss

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động với Phòng khám đa khoa

 1. Quy mô phòng khám đa khoa:

Để được công nhận là phòng khám đa khoa, phòng khám phải đáp ứng ít nhất các điều kiện sau:

a) Có ít nhất 02 trong 04 chuyên khoa nội, ngoại, sản, nhi;

b) Phòng cấp cứu;

c) Buồng tiểu phẫu;

d) Phòng lưu người bệnh;

đ) Cận lâm sàng: Có hai bộ phận xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh;

2. Cơ sở vật chất:

a) Có nơi tiếp đón, phòng cấp cứu, phòng lưu người bệnh, phòng khám chuyên khoa và buồng tiểu phẫu. Các phòng khám trong phòng khám đa khoa phải đáp ứng các yêu cầu ít nhất về diện tích như sau:

 • – Phòng cấp cứu có diện tích ít nhất 12m2;
 • – Phòng lưu người bệnh có diện tích ít nhất 15m2; có ít nhất từ 02 giường lưu trở lên, nếu có từ 03 giường lưu trở lên thì diện tích mỗi giường ít nhất là 05m2;
 • – Các phòng khám chuyên khoa và buồng tiểu phẫu có diện tích ít nhất 10m2.

Riêng đối với phòng khám đa khoa khu vực của Nhà nước phải bảo đảm tiêu chuẩn thiết kế quy định tại Quyết định số 1327/2002/QĐ – BYT ngày 18 tháng 4 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

b) Bảo đảm các điều kiện về an toàn bức xạ, quản lý chất thải y tế, phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật;

c) Bảo đảm có đủ điện, nước và các điều kiện khác để phục vụ chăm sóc người bệnh.

3. Thiết bị y tế:

Có đủ thiết bị, dụng cụ y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn mà phòng khám đa khoa đăng ký.

4. Tổ chức nhân sự:

a) Số lượng bác sĩ làm việc toàn thời gian (cơ hữu) phải đạt tỷ lệ ít nhất là 50% trên tổng số bác sĩ của phòng khám đa khoa;

b) Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám đa khoa phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • – Là bác sĩ có chứng chỉ hành nghề phù hợp với ít nhất một trong các chuyên khoa mà phòng khám đa khoa đăng ký;
 • – Có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng. Việc phân công, bổ nhiệm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám đa khoa phải được thể hiện bằng văn bản;
 • – Là người làm việc toàn thời gian tại phòng khám đa khoa;

c) Ngoài người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám đa khoa, các đối tượng khác làm việc trong phòng khám đa khoa nếu có thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh thì phải có chứng chỉ hành nghề và chỉ được thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi công việc được phân công. Việc phân công phải phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề của người đó.

5. Phạm vi hoạt động chuyên môn:

Hành nghề theo phạm vi hoạt động chuyên môn được Giám đốc Sở Y tế tỉnh phê duyệt. Việc phê duyệt phải căn cứ vào quy định về phạm vi hoạt động chuyên môn tại các Điều 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33 và 34 Thông tư 41/2011/TT-BYT.

Hồ sơ cấp giấy phép hoạt động phòng khám đa khoa

 • – Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo mẫu
 • – Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • – Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của tất cả người hành nghề và danh sách người đăng ký hành nghề
 • – Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu
 • – Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề;
 • – Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn
 • – Điều lệ tổ chức và hoạt động  của phòng khám đa khoa
 • – Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động cho phòng khám đa khoa

1. Thẩm quyền

Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động trong trường hợp này thuộc về Sở Y tế.

2. Trình tự tiến hành

Bước 1: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có yêu cầu thì nộp hồ sơ Sở Y tế.

Bước 2: Sở Y tế  tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn cơ sở cách kê khai hồ sơ. Hồ sơ đã đảm bảo đúng theo yêu cầu thì tiếp nhận, đối tượng nộp lệ phí theo quy định, vào sổ theo dõi và viết phiếu tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3:

 • – Nếu hồ sơ đảm bảo yêu cầu: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhận kết quả tại Sở Y tế
 • – Nếu cần sửa đổi, bổ sung trong hồ sơ: thì trong thời hạn 10 ngày cơ quan Sở Y tế ra văn bản thông báo cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
 • – Thời hạn giải quyết: 90 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là hướng dẫn các thủ tục hành chính mà bạn cần chú ý khi mở phòng khám đa khoa. Đừng để xảy ra tình trạng vi phạm. Chắc chắn bạn sẽ không vui vẻ với các khoản phạt hành chính đâu.

Techmoss.vn

Tin tức liên quan