(TECH MOSS) Trong thời kỳ dịch bệnh, các sản phẩm vệ sinh và dung dịch kháng khuẩn được nhiều người dùng quan tâm. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần cảnh giác với các sản phẩm kém chất lượng. Cục Quản lý Dược đã có công văn thu hồi toàn quốc Dung dịch kháng khuẩn ALL CLEAN.

> Xem thêm:

Nội dung chính của công văn

Kính gửi: 

– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

– Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm Nam Khang

 (Địa chỉ: 162 Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội) 

 

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ công văn số 255/KNTMPTP-KHTCKT đề ngày 17/4/2020 của Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm thành phố Hà Nội kèm theo Phiếu kiểm nghiệm số 490/KNM – 20 ngày 17/4/2020 về kết quả kiểm nghiệm sản phẩm Dung dịch kháng khuẩn ALL CLEAN số lô: 84202; NSX: 24/03/2020; HD: 36 tháng kể từ ngày sản xuất (Số công bố: 6596/20/CBMP-HN cấp ngày 09/03/2020) do Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm Nam Khang sản xuất; Mau lấy tại Nhà thuốc Tâm Việt (nhà 17 lô liền kề N7B đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội) để kiểm tra chất lượng. Kết quả kiểm nghiệm mẫu thử không đáp ứng yêu cầu về hàm lượng methanol: 41%. 

Cục Quản lý Dược thông báo: 

  1. Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Dung dịch kháng khuẩn ALL CLEAN (có tên sản phẩm ghi trên nhãn và Phiếu công bố NK COSMETICS ALL CLEAN số lô: 84202; NSX: 24/03/2020; HD: 36 tháng kể từ ngày sản xuất; Số công bố: 6596/20/CBMP-HN cấp ngày 09/03/2020) do Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm Nam Khang sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường. 
  2. Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm Nam Khang phải: 

– Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng sản phẩm NK COSMETICS ALL CLEAN (Số công bố: 6596/20/CBMP-HN cấp ngày 09/03/2020); số lô: 84202; NSX: 24/03/2020; HD: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Tiến hành thu hồi toàn bộ lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định. 

– Gửi báo cáo thu hồi sản phẩm trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 31/5/2020. 

  1. Sở Y tế thành phố Hà Nội kiểm tra, giám sát việc thu hồi mỹ phẩm không đáp ứng quy định, kiểm tra việc thực hiện các quy định hiện hành về sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm của Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm Nam Khang. Xử lý vi phạm theo quy định và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược. 
  2. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi lô sản phẩm mỹ phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành./. 

KT.CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Bạn có thể xem chi tiết công văn đã đóng dấu tại đây: cong-van-5556_QLD_MP-quan-ly-duoc.

Dung dịch kháng khuẩn All Clean bị thu hồi

Dung dịch kháng khuẩn All Clean bị thu hồi

Techmoss.net

Tin tức liên quan