(Tech Moss) Một nghiên cứu mới xem xét  mối liên hệ giữa sử dụng màn hình các thiết bị công nghệ (TV, iPad, smartphone,…) và kỹ năng ngôn ngữ trẻ em. Kết quả nghiên cứu đã được xuất bản trong số mới nhất của tạp chí JAMA Pediatrics.

> Xem thêm:

Nội dung nghiên cứu

Nhóm các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Calgary, Viện Nghiên cứu Bệnh viện Trẻ em Alberta và Viện Nghiên cứu Bệnh viện Trẻ em Seattle, Đại học Washington. Các nhà nghiên cứu đã hợp tác để xem xét mối liên hệ giữa thời gian sử dụng màn hình công nghệ ở trẻ em và sự phát triển ngôn ngữ của chúng.

Đã có một cuộc tranh luận về lượng thời gian trẻ em sử dụng thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính bảng,…; và sự phát triển của chúng.

Các thiết bị công nghệ ảnh hưởng đến khả năng ngôn ngữ của trẻ

Các thiết bị công nghệ ảnh hưởng đến khả năng ngôn ngữ của trẻ

Trong thập kỷ qua, ngày càng nhiều trẻ em sử dụng phương tiện kỹ thuật số. Xu hướng này đang ngày càng tăng lên.

Thời gian sử dụng thiết bị công nghệ

Thời gian sử dụng thiết bị công nghệ bao gồm số giờ mỗi ngày hoặc tuần. Lượng thời gian này có thể là hành vi tĩnh tại hoặc xem thụ động. Các nhà nghiên cứu giải thích rằng điều này sẽ cản trở các cơ hội học tập quan trọng cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển của trẻ em. Và trong số đó bao gồm cả phát triển ngôn ngữ.

Khi đứa trẻ được tiếp xúc với màn hình, chúng không được tiếp xúc với các giao tiếp khác. Chính những hình thức gia tiếp truyền thống này có thể giúp thúc đẩy các kỹ năng ngôn ngữ và phát triển giao tiếp ở trẻ.

Chất lượng thời gian dành cho thiết bị công nghệ

Chất lượng thời gian sử dụng thiết bị công nghệ chúng ta cần cân nhắc bao gồm: người cùng xem, bối cảnh xem và chất lượng nội dung… Một số chất lượng nội dung, bao gồm nội dung giáo dục, có thể giúp tăng cường phát triển kỹ năng ngôn ngữ ở trẻ em.

Thời gian sử dụng điện thoại, máy tính bảng cần được kiểm soát

Thời gian sử dụng điện thoại, máy tính bảng cần được kiểm soát

Các tác giả đã viết rằng một số quảng cáo từ các nhà sản xuất nội dung này cho rằng những điều này có thể giúp nâng cao năng lực trí tuệ của trẻ. Tuy nhiên thực tế không có bằng chứng cụ thể nào về lợi ích này.

Đối tượng được nghiên cứu?

Các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu các đối tượng sau:

  • – Lượng thời gian sử dụng hoặc số giờ của màn hình và TV
  • – Chất lượng nội dung và người xem cùng
  • – Độ tuổi bắt đầu tiếp xúc với màn hình

Các chuyên gia khuyên gì?

Viện Hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ khuyến cáo rằng không nên cho trẻ dưới 18 tháng tuổi tiếp xúc với màn hình thiết bị công nghệ; trẻ em trong độ tuổi từ 2 đến 5 tuổi nên xem chương trình chất lượng cao không quá 1 giờ mỗi ngày.

Họ cũng đề nghị rằng những trẻ em này nên có người xem cùng. Trẻ em trên sáu tuổi nên hạn chế xem hơn nữa.

Nghiên cứu đã làm gì?

Nghiên cứu này đã xem xét các nghiên cứu khác đánh giá mối liên quan giữa thời lượng và chất lượng xem với sự phát triển các kỹ năng ngôn ngữ ở trẻ em. Nghiên cứu này cũng ủng hộ kết quả 42 nghiên cứu tiến hành từ năm 1960 đến tháng 3 năm 2019. Trong các nghiên cứu này, đối tượng nghiên cứu là nhóm trẻ em dưới 12 tuổi.

Đừng để trẻ phải ngồi xem TV một mình

Đừng để trẻ phải ngồi xem TV một mình

Đối với mỗi nghiên cứu họ xem xét độ tuổi, giới tính, năm xuất bản nghiên cứu, số lượng hoặc số đo chất lượng của nghiên cứu và thiết kế nghiên cứu.

Những gì đã được tìm thấy?

Tổng cộng có 18 905 người tham gia trong 42 nghiên cứu. Độ tuổi trung bình sử dụng màn hình là 35,7 tháng. Độ tuổi trung bình mà kỹ năng ngôn ngữ được đo là 44,4 tháng.

Trẻ em có thời gian sàng lọc kéo dài hơn có kỹ năng ngôn ngữ thấp hơn. Có 50,2% trẻ em nam trong số những người tham gia.

Trẻ em xem nhiều TV hơn cũng có kỹ năng ngôn ngữ yếu hơn. Chất lượng các chương trình TV trẻ xem tốt hơn, bao gồm xem các chương trình giáo dục và có người xem cùng cũng ảnh hưởng tích cực đến các kỹ năng ngôn ngữ; chúng có kỹ năng ngôn ngữ thuyết phục hơn.

Kết luận và ý nghĩa

Những phát hiện của phân tích tổng hợp này hỗ trợ các khuyến nghị nhi khoa nhằm hạn chế thời gian tiếp xúc với màn hình của trẻ em. Các bậc phụ huynh cần cân nhắc chọn chương trình chất lượng cao và cùng xem khi có thể.

Thời lượng sử dụng màn hình lớn hơn (tức là số giờ mỗi ngày / tuần) có ảnh hưởng tiêu cực đến ngôn ngữ trẻ em. Trong khi chất lượng sử dụng màn hình tốt hơn (nghĩa là các chương trình giáo dục và người cùng xem với trẻ) có tác động tích cực tới phát triển các kỹ năng ngôn ngữ trẻ em .

Techmoss.net

Tin tức liên quan