Cục Quản lý Dược vừa công bố danh sách cơ sở đạt tiêu chuẩn GMP, GLP và các đợt đánh giá (cập nhật ngày 04.03.2020). Hãy cùng tham khảo danh sách cập nhật này nhé.

1. Danh sách GLP

Danh sách các cơ sở trong nước đạt tiêu chuẩn nguyên tắc GLP (Cập nhật tới ngày 04/3/2020)

– File đính kèm (pdf)

– File đính kèm (excel)

Tiêu chuẩn GLP:  (Good Laboratory Practice ) Thực hiện tốt phòng kiểm nghiệm thuốc là tất cả các hoạt động có hệ thống được hoạch định sẵn và áp dụng theo hệ thống chất lượng, thể hiện những yếu tố thích hợp nhằm đảm bảo độ tin cậy cần thiết đáp ứng được các yêu cầu chất lượng.

2. Danh sách đạt GMP

Danh sách các cơ sở sản trong nước đạt tiêu chuẩn nguyên tắc GMP, GMP bao bì dược phẩm (Cập nhật tới ngày 04/3/2020)

– File đính kèm (pdf)

– File đính kèm (excel)

Tiêu chuẩn GMP (Tên tiếng anh: Good Manufacturing Practice): Tiêu chuẩn Thực hành sản xuất tốt được áp dụng để quản lý sản xuất trong các ngành: dược phẩm, mỹ phẩm, thiết bị y tế, thực phẩm…

Tiêu chuẩn GMP là một phần của hệ thống quản lý chất lượng nhằm giúp đảm bảo kiểm soát các điều kiện về nhà xưởng (cơ sở hạ tầng), điều kiện con người và kiểm soát các quá trình sản xuất để đạt những tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh cung cấp cho người tiêu dùng loại bỏ những nguy cơ nhiễm chéo và lẫn lộn.

Lợi ích của tiêu chuẩn GMP là tạo phương thức quản lý chất lượng khoa học, hệ thống và đầy đủ, giảm các sự cố, rủi ro trong sản xuất, kinh doanh.

3. Danh sách các đợt đánh giá Thực hành tốt (GxP) đã tiến hành năm 2020 (Cập nhật tới ngày 04/3/2020)

– File đính kèm (pdf)

– File đính kèm (excel)

Hãy đảm bảo cơ sở của bạn đáp ứng các tiêu chuẩn của Cục Quản lý dược để có một vị thế trong ngành Y Dược nhé. Chắc chắn bạn sẽ thu được trái ngọt trong ngành nghề hấp dẫn này.

Techmoss.net

Tin tức liên quan