Moss ISO là một công cụ hỗ trợ quản lý cấp chứng nhân tiêu chuẩn quốc tế ISO, giúp các công ty, doanh nghiệp dễ dàng cấp chứng chỉ quản lý từ khi xây dựng kế hoạch đánh giá, giao việc, kiểm soát tiến độ đến kết quả thực hiện. Phần mềm cấp chứng nhận ISO sẽ hỗ trợ kiểm soát quá trình thực hiện công việc, giúp doanh nghiệp quản lý nhân sự hoàn hảo.

Phần mềm cấp chứng nhận ISO là gì?

Moss ISO là phần mềm chuyên quản lý cấp chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế ISO, giúp các công ty, doanh nghiệp cấp chứng chỉ quản lý từ khi thiết lập kế hoạch đánh giá, giao việc, kiểm soát tiến độ thực hiện cho đến khi có kết quả. Phần mềm thường được ứng dụng cho các công việc mang tính chất thường xuyên hoặc các dự án phát sinh mang tính thời điểm. Moss ISO – Phần mềm cấp chứng chỉ ISO vừa giúp kiểm soát quá trình thực hiện công việc vừa giúp doanh nghiệp quản lý nội bộ hoàn hảo.

Moss ISO là sản phẩm được thiết kế bài bản từ khâu ban đầu trên nền tảng công nghệ hiện đại và sự am hiểu sâu sắc các nghiệp vụ quản lý cấp chứng chỉ ISO. Với khát vọng tiên phong, Moss ISO đang là sản phẩm được nhiều doanh nghiệp lựa chọn trong quản lý quy trình làm việc.

Những tính năng tiêu biểu của phần mềm cấp chứng nhận ISO

Quản lý hợp đồng với phần mềm cấp chứng nhận ISO

Lưu trữ đầy đủ thông tin các hợp đồng cấp chứng nhận ISO ( loại hình, mã hợp đồng, ngày ký kết, người môi giới, ngày chứng nhận, giá trị hợp đồng, thanh toán, công nợ, chức năng).

Phần mềm cấp chứng nhận ISO uy tín, hiệu quả | Moss ISO

√ Phân loại các hợp đồng theo tình trạng, loại, thời gian.

Phần mềm cấp chứng nhận ISO uy tín, hiệu quả | Moss ISO

√ Tra cứu/thống kê các hợp đồng theo: nhân viên phụ trách, thời gian, loại hợp đồng

Phần mềm cấp chứng nhận ISO uy tín, hiệu quả | Moss ISO

√  Theo dõi, cảnh báo hợp đồng sắp đến ngày hết hạn, trạng thái hợp đồng trên phần mềm cấp.

Phần mềm cấp chứng nhận ISO uy tín, hiệu quả | Moss ISO

√  Thêm nhanh các tác vụ riêng nhờ modul tính năng ( sửa, xem nhật lý, xóa, đánh giá, thanh toán, chi phí, nhập khẩu)

Thêm nhanh tác vụ riêng nhờ modul Tính năng ( sửa, xem nhật lý, xóa, đánh giá, thanh toán, chi phí, nhập khẩu)

Quản lý khách hàng với phần mềm cấp chứng nhận ISO

Quản lý đầy đủ thông tin của khách hàng ( mã khách hàng, tên khách hàng, phân loại, ngày nhập, các tùy chọn sửa, xóa hoặc xem hợp đồng)

phần mềm cấp chứng chỉ ISO - Quản lý đa chiều mọi thông tin về khách hàng ( mã khách hàng, tên khách hàng, phân loại, ngày nhập, các tùy chọn sửa, xóa hoặc xem hợp đồng)

√ Báo cáo và phân loại khách hàng theo ICB, CAC, đơn vị ngoài.

phần mềm cấp chứng chỉ ISO- Báo cáo khách hàng theo phân loại khách hàng ICB, CAC, đơn vị ngoài

√ Quản lý mọi thông tin về khách hàng (mã khách hàng, tên khách hàng, phân loại, ngày nhập, các tùy chọn sửa, xóa hoặc xem hợp đồng)

Quản lý đa chiều mọi thông tin về khách hàng ( mã khách hàng, tên khách hàng, phân loại, ngày nhập, các tùy chọn sửa, xóa hoặc xem hợp đồng)

√ Quản lý đầu mối làm việc.

Quản lý đầu mối làm việc

Phần mềm cấp chứng chỉ ISO giúp quản lý chương trình đánh giá

Phần mềm cấp chứng chỉ ISO Ghi nhận toàn bộ thông tin chương trình đánh giá: tên của khách hàng, mã hợp đồng, phạm vi sản phẩm, cán bộ quản lý hồ sơ, tiêu chuẩn sản phẩm, loại hình đánh giá, trạng thái thanh toán, danh sách các chuyên gia tham gia chương trình đánh giá.

Ghi nhận toàn bộ thông tin chương trình đánh giá: Tên khách hàng, mã hợp đồng, phạm vi sản phẩm, cán bộ quản lý hồ sơ, tiêu chuẩn sản phẩm, loại hình đánh giá, trạng thái thanh toán, danh sách chuyên gia tham gia đánh giá.

√ Tự động lên kế hoạch đánh giá theo khung mẫu sẵn các thông tin cần thiết.

Tự động tạo kế hoạch đánh giá theo khung mẫu sẵn các thông tin cần thiết

 Quản lý hiệu lực chứng chỉ.

Quản lý hiệu lực chứng chỉ.

√ Tự động nhóm những chương trình đánh giá cùng khách hàng, hợp đồng.

√ Cho phép tải những tài liệu liên quan.

Cho phép tải các tài liệu liên quan

Quản lý khách hàng chờ đánh giá trên phần mềm cấp chứng chỉ ISO

√ Theo dõi đầy đủ các thông tin của khách hàng đang chờ đánh giá.

√ Theo dõi chi tiết các báo cáo của chuyên gia đi đánh giá.

√ Tự động lên kế hoạch đánh giá dựa trên hiệu chứng chỉ.

Quản lý khách hàng chờ đánh giá

√  Lưu trữ đầy đủ thông tin thành phần đoàn của đánh giá.

Lưu trữ chi tiết thông tin thành phần đoàn đánh giá

Quản lý hồ sơ chờ thẩm xét

√ Theo dõi hồ sơ chờ thẩm xét: tình trạng/kết quả ngay trên phần mềm.

Theo dõi hồ sơ chờ thẩm xét: tình trạng/kết quả

√ Lưu trữ đầy đủ các thông tin của hồ sơ cần thẩm xét, lên dự thảo và cấp chứng chỉ.

√ Cho phép in dự thảo chứng chỉ và giấy chứng nhận ISO.

cho phép in dự thảo

Quản lý thông tin nhân sự, chuyên gia và lịch làm việc

√ Quản lý hồ sơ nhân sự, vị trí làm việc, phòng ban, chức vụ, thâm niên làm việc.

Quản lý hồ sơ nhân sự, vị trí làm việc, phòng ban, chức vụ, thâm niên.

√ Quản lý danh sách các chuyên gia tham gia chương trình đánh giá dự án như: tên, tuổi, mã chuyên gia, kiến thức, chức vụ, tích chọn nace code.

Quản lý danh sách chuyên gia tham gia chương trình đánh giá dự án: tên, tuổi, mã chuyên gia, kiến thức, chức vụ, lựa chọn Nace code

√ Quản lý thông tin nhân sự, vị trí làm việc, phòng ban, chức vụ, thâm niên làm việc.

Quản lý hồ sơ nhân sự, vị trí làm việc, phòng ban, chức vụ, thâm niên.

√ Xây dựng và quản lý các hợp đồng lao động.

Xây dựng và lưu trữ hợp đồng lao động

Quản lý thu chi, công nợ trên phần mềm

√ Kiểm soát các chi phí phát sinh tương đương với từng dự án đánh giá.

√  Tính phần trăm hoa hồng cho các dự án, đầu mối, bộ phận.

Tính phần trăm hoa hồng dự án cho các đầu mối, bộ phận

√ Thu hồi công nợ của khách hàng.

Thu hồi công nợ khách hàng

√ Theo dõi tình trạng thanh toán theo công văn, hóa đơn, khách hàng.

Theo dõi trạng thái thanh toán theo công văn, hóa đơn, khách hàng

Hệ thống cảnh báo nhắc nhở thông minh

√ Cảnh bảo các kế hoạch chờ đánh giá .

√ Cảnh báo những hồ sơ thẩm xét cần xử lý ngay.

√ Cảnh báo các công việc sắp quá hạn.

√ Cảnh bảo các công việc cần thực hiện.

√ Cảnh bảo những chứng chỉ sắp hết hạn.

Cảnh báo

Hỗ trợ in ấn các dữ liệu theo mẫu có trên phần mềm

Những mẫu in chương trình đánh giá.

√ In dự kiến đoàn đánh giá.

Các quyết định thành lập đoàn đánh giá.

√ Mẫu in xác nhận phạm vi.

√ In quyết định chứng nhận.

Các quyết định đình chỉ chứng nhận.

√ Thông tin thanh toán.

In ấn

Cảnh báo in ấn

Mẫu in ấn

Hệ thống báo cáo thông minh, khoa học

√ Báo cáo tổng hợp số lượng hợp đồng đã ký kết.

√ Báo cáo các chương trình đánh giá theo khách hàng, thời gian, người phụ trách.

√ Báo cáo những kế hoạch đánh giá cần thực hiện.

√ Báo cáo các công việc thử nghiệm và yêu cầu cần thử nghiệm.

√ Báo cáo kế hoạch thu chi của doanh nghiệp.

√ Báo cáo hồ sơ chờ thẩm xét.

Phần mềm cấp chứng nhận ISO uy tín, hiệu quả | Moss ISO

Với nhiều tính năng ưu việt, phần mềm quản lý cấp chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế ISO chắc chắn sẽ mang lại cho các doanh nghiệp giải pháp quản lý hiệu quả, tiết kiệm chi phí và chính xác nhất.

Nếu Qúy khách hàng đang có nhu cầu sử dụng phần mềm quản lý cấp chứng chỉ Moss ISO liên hệ trực tiếp theo thông tin dưới đây để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

Thông tin liên hệ

♣ Giải pháp phần mềm Y Tế Tech Moss

• Website: https://techmoss.net/

• Hotline: 0942.086.222

Tin tức liên quan