(TECH MOSS). Bạn có thể đã biết lợi ích của quy trình thao tác chuẩn SOP. Nếu bạn muốn tự tạo quy trình SOP cho nhà thuốc, chuỗi nhà thuốc của mình, hãy tham khảo Hướng dẫn soạn thảo Quy Trình Thao Tác Chuẩn cho nhà thuốc GPP.

> Xem thêm:

Quy trình thao tác chuẩn (SOP: standard operating procedure) là văn bản trình bày một cách trình tự các thao tác của một hoạt động nào đó trong nhà thuốc. Nó bao gồm các quy trình chuẩn mua thuốc và kiểm soát chất lượng, bán thuốc theo đơn, bán thuốc không kê đơn, xử lý thuốc bị khiếu nại hoặc thu hồi,…)

Nguyên tắc ban hành quy trình thao tác chuẩn

– Viết ra những gì cần phải làm;

– Làm theo những gì đã viết;

– Ghi chép lại những gì đã thực hiện;

– Định kỳ soát xét lại hệ thống quy trình chuẩn SOP

Từ ngữ dùng trong soạn thảo quy trình SOP

– Theo mệnh lệnh cách

– Văn phong ngắn gọn, dễ hiểu

– Tránh sử dụng từ:

+ Trừu tượng;

+ Đa nghĩa;

+ Từ địa phương

Tạo quy trình SOP cho nhà thuốc là điều cần thiết

Tạo quy trình SOP cho nhà thuốc là điều cần thiết

Các thành phần của hệ thống quy trình thao tác chuẩn

Một hệ thống quy trình thao tác chuẩn bao gồm:

– SOP mẫu

– SOP mới, bao gồm:

+ SOP chưa ban hành, đang được soạn thảo hay sửa đổi

+ SOP đang lưu hành, đã được ban hành lần đầu hay ban hành lại

+ SOP cũ: SOP đã bị thay thế và thu hồi

Danh mục quy trình thao tác chuẩn tối thiểu

– Quy trình mua thuốc và kiểm soát chất lượng;

– Quy trình bán thuốc theo đơn;

– Quy trình bán thuốc không kê đơn;

– Quy trình bảo quản và theo dõi chất lượng;

– Quy trình giải quyết đối với thuốc bị khiếu nại hoặc thu hồi;

– Quy trình pha chế thuốc theo đơn.

Mục đích áp dụng quy trình chuẩn SOP

– Áp dụng hệ thống SOP nhằm ngăn ngừa hay giảm thiểu:

+ Sai sót;

+ Lộn xộn;

+ Ô nhiễm và nhiễm chéo.

Vai trò của hệ thống quy trình thao tác chuẩn

– Hướng dẫn công việc: đảm bảo mọi nhân viên đều thao tác như nhau để cho sản phẩm có chất lượng trước sau như một;

– Tiêu chuẩn hiệu năng: bộ tiêu chuẩn SOP là cơ sở để đánh giá mọi nhân viên về mức độ hoàn thành công việc;

– Công cụ đối chiếu: Quy trình SOP giúp đỡ nhân viên dễ dàng nhớ thao tác. Nhờ đó, giúp các nhà thuốc tiết kiệm thời gian khi đào tạo nhân viên mới;

– Căn cứ kiểm tra: đây là thông tin cơ sở cho việc kiểm tra chất lượng hay thẩm định hệ thống;

– Hồ sơ hiệu năng: nền tảng để sửa đổi, bổ sung hay cải tiến điều kiện kinh doanh hay quy trình;

– Tài liệu kinh doanh: tài liệu để xem lại khi có vấn đề liên quan đến sự phân phối (khiếu nại hay thu hồi sản phẩm).

Nếu chưa sẵn sàng xây dựng bộ tiêu chuẩn SOP mới cho nhà thuốc của mình, hãy tận dụng tính năng phần mềm quản lý nhà thuốc Moss Pharma. Với bộ tính năng chuẩn hóa, phần mềm nhà thuốc sẽ giúp bạn tiêu chuẩn hóa mọi quy trình hoạt động. Liên hệ ngay hotline 0942.086.222 để sở hữu ngay bản quyền phần mềm quản lý nhà thuốc chuẩn SOP ngay nhé.

Techmoss.net

 

Tin tức liên quan