(TECH MOSS) Kể từ 2020, phần mềm nhà thuốc kết nối liên thông là yêu cầu bắt buộc đối với các nhà thuốc. Cách đăng ký tài khoản liên thông cũng khác nhau giữa nhà thuốc cấp lần đầu và xin cấp lại. Do đó, hãy đọc bài viết hướng dẫn từ Tech Moss để biết thủ tục cấp mới, cấp lại tài khoản liên thông cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia

> Xem thêm:

Đối với Nhà thuốc thẩm định mới

Bạn sẽ cần một bộ hồ sơ gửi về Phòng Nghiệp vụ Dược – Sở Y tế theo 1 trong 2 cách:

– Cách 1. Gửi email hồ sơ lên phòng nghiệp vu dược. (Tùy địa điểm chấp nhận cách này)

– Cách 2. Gửi trực tiếp hồ sơ lên Sở Y tế tỉnh/thành phố. (Trường hợp này yêu cầu có giấy giới thiệu của Phòng Y tế)

Các đơn vị chịu trách nhiệm điền đầy đủ và chính xác các thông tin liên quan đến hồ sơ pháp lý của cơ sở bán lẻ.

Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế sẽ trả kết quả qua email đã đăng ký. Nếu hồ sơ không đầy đủ, Sở Y tế sẽ trả kết quả yêu cầu bổ sung.

Thủ tục cấp tài khoản liên thông dễ dàng

Thủ tục cấp tài khoản liên thông dễ dàng

Việc đăng ký cấp mới đối với nhà thuốc thẩm định mới có thể do chính nhà thuốc hoặc Công ty phần mềm thực hiện thay:

1.Trường hợp đơn vị kinh doanh phần mềm thực hiện đăng ký kết nối dữ liệu nhà thuốc:

+ Mẫu đề nghị cấp tài khoản kết nối cơ sở bán lẻ thuốc (có xác nhận của Phòng Y tế Quận/Huyện): Mẫu Đề nghị cấp tài khoản liên thông

+ Bản photo Chứng chỉ hành nghề;

+ Bản photo Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (đối với hộ kinh doanh) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp);

+ Bản photo Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (nếu đã được cấp).

+ Giấy Giới thiệu của Phòng Y tế Quận/Huyện: – tải biểu mẫu:

>> Xem danh sách Công ty có Phần mềm kết nối liên thông thành công lên Cổng dữ liệu Dược Quốc gia: Tại đây.

2.Trường hợp cơ sở bán lẻ thuốc trực tiếp đăng ký kết nối dữ liệu nhà thuốc:

+ Đề nghị cấp tài khoản kết nối cơ sở bán lẻ thuốc (Được Phòng Y tế Quận/Huyện đóng dấu): Mẫu Đề nghị cấp tài khoản liên thông

+ Bản photo Chứng chỉ hành nghề;

+ Bản photo Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (đối với hộ kinh doanh) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp);

+ Bản photo Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (nếu đã được cấp);

+ Bản photo Hợp đồng cung cấp phần mềm kết nối đã ký với đơn vị kinh doanh phần mềm kết nối dữ liệu nhà thuốc.

  1. Nhà thuốc thẩm định lại:

Đối với nhà thuốc thẩm định lại, thủ tục cấp tài khoản liên thông tương tự thẩm định mới ở trên. Với nhà thuốc đã có tài khoản, bạn chỉ cần nộp bản photo Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho Phòng Nghiệp vụ dược – Sở Y tế.

Lấy mã: Dược sỹ đứng tên trực tiếp đến lấy (mang CMT bản gốc, GPP, GCN ĐK Kinh doanh); nếu đến lấy hộ thì mang toàn bộ giấy tờ trên cùng với ủy quyền của Dược sỹ.

Techmoss.net

Tin tức liên quan